Actueel
Nieuwsbrief september 2023

Beste leden,

Toerisme en Leefbaarheid
De Gemeente heeft onderzoek gedaan naar de toeristische draagkracht in de Binnenstad van Middelburg. Dit onderzoek is gedaan door Rigo Research en Advies. We hebben het rapport met veel belangstelling gelezen.

Er is gekeken naar diverse onderwerpen zoals: toeristische druk, bezoekersintensiteit, sociale cohesie, overlast van verkeer, parkeerdruk en impact toerisme.
In het rapport staat de volgende onderzoeksvraag centraal: “In hoeverre staat de toeristische draagkracht onder druk in de Binnenstad van Middelburg? Het onderzoek is gedaan onder vrijwel alle huishoudens woonachtig in de Binnenstad van Middelburg.

Klik hier voor het hele rapport

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben na het lezen van dit rapport, dan horen we dit graag en kunnen we dit meenemen naar ons overleg met de gemeente.

Ondernemerslokaal Zusterplein
Het Ondernemerslokaal wordt in de maand september opgeknapt. Er komt een nieuwe inrichting, er wordt geschilderd en we maken een muur waar allerlei folders/flyers geplaatst kunnen worden. Schroom niet om folders van je bedrijf/onderneming bij ons af te geven.

De toiletten blijven een ergernis als ze gesloten zijn, wat helaas een aantal keer gebeurd is deze zomer vanwege personeelstekort of ziekte. Daarom hebben we besloten dat op bepaalde momenten als er geen personeel is, gebruik gemaakt gaat worden van een muntenslot op de deuren zodat de toiletten wel open kunnen. Hier wordt op dit moment opdracht voor gegeven, we houden jullie op de hoogte.

Winterstad 2.0
Er wordt heel hard gewerkt door een groep vrijwilligers aan Winterstad 2.0, de plannen worden steeds concreter. Mochten er nog ondernemers zijn die zich bij deze club willen aansluiten, neem dan contact op met Carolien Sanders via secretaris@ondernemersmiddelburg.nl.

In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.