Evenementenadviesraad

Evenementenadviesraad

De Vereniging Ondernemers Middelburg heeft een Evenementenadviesraad aangesteld. Zij zullen vanaf nu verzoeken om financiële bijdragen voor evenementen in Middelburg beoordelen. Dat doet de Evenementenadviesraad aan de hand van een aantal heldere criteria. Zo worden de beschikbare gelden vanuit de VOM eerlijk en transparant over de verschillende initiatieven verdeeld.

Jacqueline Romijn, die samen met Helen Bihi-Zenou, Huib Labeur, Marjolijn van Leeuwen en Michel van de Linde de Evenementenadviesraad vormt, legt uit: “We letten daarbij bijvoorbeeld op spreiding door het jaar heen, of het om nieuwe of bestaande evenementen gaat en of er bijvoorbeeld elders subsidie wordt aangevraagd. In ieder geval moet het evenement binnen de Veste worden georganiseerd en bijdragen aan een bruisende binnenstad. Omdat we aan zoveel mogelijk aanvragen vanuit de VOM een bijdrage willen toekennen, gaan we in principe uit van een maximaal bedrag van € 2.500 per evenement.”

De aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit de VOM kunnen voor 1 maart en 1 november 2023 worden ingediend. Binnen een maand na deze data horen de aanvragers welk bedrag de VOM toekent. Het aanvraagformulier is hieronder te downloaden en kan worden gemaild naar evenementen@ondernemersmiddelburg.nl. Het toevoegen van een begroting met een specificatie van kosten en opbrengsten is verplicht.

Aanvraagformulier – sponsorbijdrage